Şeirlər

Vətən şeirləri – Vətən haqqında şeirlər

Vətən şeirləri - Vətən haqqında şeirlər

Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

 

Nəhayət, xilas oldun zülmət səmadan,

Ulu Öndər qurtardı səni bəladan,

Əmanətsən bugünə Heydər babadan

Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

 

”resim-aciklamasi”

Yaşayır o şərəfli, müdrik siyasət,

Pozulmayıb vətənə, xalqa sədaqət,

İnamlı əllərdəsən, güclüsən əlbət

Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

 

Göz dağıdır düşmənə Ramil tək igid,

Dastanıdır dillərin Mübariz, Fərid,

Uğrunda candan keçib, oldular şəhid

Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

 

Abadlaşır günbəgün sənin hər yerin,

Bəzəyidir hüsnünün mavi Xəzərin,

Gözəllikdə taysızdır paytaxt şəhərin

Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

 

Parlaq inkişafdadır incəsənətin,

Artırıbdır dünyada muğam şöhrətin,

Nüfuzlu yarışmalar olur qismətin

Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

 

Açılmış idmanınçün geniş bir cığır,

Zəfər sənə məxsusdur, sənindir uğur,

Yüksələndə bayrağın duyulur qürur

Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

 

Yaxınlaşmasın sənə qüssə, qəm – kədər,

Cavan müstəqilliyin görməsin zərər,

Gəlməsin

 

Unutmayaq

 

Təbrizli, İrəvanlı , Kərküklü ,

Axısxalı babalarımız

vətənindən , yurdundan

Ayrı qürbətdən , həsrətdən ,

dərddən böğulub öldülər.

Atalarımlız əcdadlarının

döğulduğu torpağı görmədən,

yaşıl yallı yamacların yaxasına

izlərini sərmədən

doğulub… öldülər.

Sonra da Zəngəzur ,Meğri ,Ağbaba

Sonra Dərələyəz yarası gəldi.

Sonra Vedibasar pələsəng oldu

Sonra da Göyçənin sırası gəldi.

Beləcə qovula-qovula doğulduq

boğula –boğula doğulduq.

Döyülə-döyülə böyüdük

Dabanlarımızdan

Soyula-soyula böyüdük,

Içimizdə yumruğumuz

düyülə -düyülə böyüdük

çatdıq XX əsrin sonuna

əli boş , üzü qara .

Başımın üstündəki

bir parça göyə baxıram

ayağımın altında

üzük qaşı kimi sarılmış ,

sərhədləri daralmış

torpaqlara.

Əvvəlin sonuydu bu

Ya sonun başlanğıcı?

Bu qətl günüydü, bu

qanlı bir tamaşanın ,

oyunun başlanğıçı.

 

Təzədən əvvəlin sonuna düşdük.

Arxalı köpəklər qurd basdı yenə.

Təzədən didərgin gününə düşdük,

Ocaq yerlərini ot basdı yenə.

Aynabəndli ağban evlərımızı

xatirələrimizə gömüb

çadırların qəribliyinə qısıldıq .

bir yanıqlı bayatıya dönüb

köz –köz olan sinələrə yazıldıq

 

AZƏRBAYCAN

 

Od ürəkli , od nəfəsli diyarımsan

Ocağına canım qurban , Azərbaycan !

Əzilsən də , əyilməyən vüqarımsan

Bu çağına canım qurban , Azərbaycan !

 

Savaşlardan alnıaçıq çıxan zaman

Tarixlərə bağışladın neçə qurban.

Hər qonşuda bir parçası əsir qalan

Torpağına canım qurban , Azərbaycan !

 

Neçə gizli sərvət yatır qucağında ,

Neçə ölkə od aparır ocağından .

Azadlığın al rəmzi var bayrağında

Bayrağına canım qurban , Azərbaycan !

 

Hər uğurun gələcəyə bir yol açır ,

Hər dost elə xoş niyyətin işıq saçır .

Hər millətə , hər məzhəbə isti , açıq

Qucağına canım qurban , Azərbaycan !

 

Başım üstdə məğrur-məğrur dalğalanan

Bayrağına canım qurban , Azərbaycan !

Ruhuma büt , cismim üçün vətən olan

Torpağına canım qurban , Azərbaycan !

 

Müdafiə edim seni

 

Böyüyəndə mən bir əsgər olaram

Ana vətən, tabehində duraram

Düşmən ermənini qana bularam

Tez olginən qoynunda böyüt məni,

Silah tutub müdafiə edim səni!

 

Gərək dığaları yandırıb yaxam

Görürəm dardasan neynim uşağam

Böyüyəndə bilginənki bir dağam

Tez olginən qoynunda böyüt məni,

Silah tutub müdafiə edim səni!

 

Uca bir zirvəndən edirəm seyr

Uşağam yazıram ürəyim deyir

İlham tək qoynunda oğlun böyüyür

Tez olginən qoynunda böyüt məni,

Silah tutub müdafiə edim səni!

 

Şəhidlər şeiri

 

Bu vətən , bu torpaq mənimdi deyib

Üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər.

əyninə qanından bir köynək geyib

düşmənin yolunu kəsdi Şəhidlər.

 

Təki vətənimiz düşməsin dara

Baxmayıb soyuğa , borana , qara

Cavab vermək üçün o azğınlara

Hər bir çətinliyə dözdü Şəhidlər.

 

Arzusu göylərə , yerə sığmayan

Araza sığmayan , Kürə sığmayan

Nağıla , dastana , şerə sığmayan

ən ali , müqəddəs sözdü Şəhidlər.

Torpaq götürməsin bu qanı , qardaş.

 

Gözləriniz yoxdu torpaq tökülə

Telləriniz yoxdu sığal çəkilə

Cəsədiniz yoxdu kəfən bükülə

Biz necə oxşayaq yaranı ,qardaş,

Torpaq götürməsin bu qanı ,qardaş.

 

Əliniz ümiddən qopmayıb hələ

Qanınız torpağa hopmayıb hələ

“Sevirəm”kəlməsi tapmayıb hələ

Qəfil güllə tapdı sevdanı , qardaş,

Torpaq götürməsin bu qanı , qardaş.

 

Bəlkə ana,bacı kitiyə , dönə

Yandıqca bir yanar körüyə dönə

Bu yoldan çətin

Vətən nədir?!

 

Vətən nədir?-Anlayana ana deməkdir.
Ana kimdir?- Bizə vətəni anladan.
Vətən nədir?- Ümman yeri,ümid deməkdir.
Ümid nədir?- Bizi sabahlara aparan.

Vətən nədir?- Nurlu sabah deməkdir.
Sabah nədir?-Bir addım da irəli.
Vətən nədir?-Get, irəli demekdir.
Qarabağa doğru,Qarabağa irəli.

Vətən nədir?- Qarabağdır, Təbrizdir,
Çünki onlar, vətənçün can deməkdir.
Yenə soruşsanki bu vətən nədir?
Bilki, Vətən- AZƏRBAYCAN deməkdir.

 

Ayağa dur, Azərbaycan!

 

Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm!

Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm!

Səndən qeyri biz hər şeyi bölə billik!

Səndən qeyri biz hamımız ölə billik!

Bu, Şəhriyar harayıdı,

Bu, Bəxtiyar harayıdı!

Hanı sənin tufan yıxan,

Gurşad boğan yurda oğul

oğulların!

Qara Çoban, Dəli Domrul oğulların.

Çək sinənə-qayaları yamaq elə,

Haqq yolunu ayağına dolaq elə,

Bayrağını Xəzər boyda bayraq elə,

Enməzliyə qalxmış olan bayrağını!

Azərbaycan, Azərbaycan,

Azərbaycan bayrağını!

Ayağa dur, Azərbaycan!

Bunu bizə zaman deyir,

Məzarından baş qaldıran baban deyir!

Nər oğlu nər, səninləyəm!

Səninləyəm, silah tutan,

Külüng tutan, yaba tutan,

Kösöy tutan, nişanlı ər, səninləyəm!

Səninləyəm, qız atası,

Hanı nərən, hanı səsin!

Hanı andın!

Yoxsa sən də yatmışlara, batmışlara,

Qeyrətini satmışlara xırdalandın!!!

Gözünü sil, Vətən oğlu, ayağa qalx!

Üfüqünə bir yaxşı bax.

Sərhəddinə bir yaxşı bax.

Sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax!

Dur, içindən qorxunu boğ,

Ölümünlə, qalımını

 

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!

 

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!

Qisasın alacam türkü əzəndən.

Qoy duysun səsimi düşmənim hər gün,

Partdayıb ürəyi,çıxsın yerindən.

 

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!

Birləşib türk elin qurarıq yenidən.

Çalışıb da,bizi əzən itlərin

Kökünü kəsərik inanın dibdən.

 

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!

Ay-ulduz bayrağı alıb da yerdən

Sancarıq düşmənin köksünə hər gün

Ki bilsin,türklərdir əcəli yerdə.

 

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!

Çökəcək bu dünya türklər önündə.

Odur ki,ey yağı gəl indi bu gün

Təslim ol,yoxsa ki,gec olar birdə

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Nəzər yetirin
Close
Back to top button